قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم شرکت کننده در پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می رساند بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مرحله نخست ازمون کتبی پانزدهمی جشنواره قرآن و عترت دانشگاه ۱۵ تیرماه بصورت اینترنتی برگزار خواهد شد

لازنم بذکر است آزمون از طریق سایت جشنواره به آدرس [pb_button src=”http://quran.uast.ac.ir/”]آدرس جسنواره قرآن و عترت [/pb_button] صئرت خواهد پذیرفت.همچنین منابع آزمون بر روی پرتا جشنواره قرآن و عترت قابل دسترس خواهد بود

بازه زمانی آزمون از ساعت ۱۰ صبح ۱۵ تیرماه بمدت ۲۴ ساعت