اردوی راهیان نور

اردوی راهیان نور

دانشجویانی که علاقمند به حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب کاروانهای راهیان نور می باشند حداکثر تا فردا برای ثبت نام به خانم کریمی مراجعه نمایند

زمان حرکت کاروان چهارشنبه همین هفته می باشد[pb_builder]