ارسال کمک های مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند برای برپایی موکب اربعین که به همت مردم شهر بیارجمند در شهر نجف اشرف در ایام اربعین کیزبان زائران عتبات عالیات خواهد بود

این کمک ها شامل چندین تخته پتو و ۵۰۰ متر موکت می باشد

لازم بذکر است که این موکب در فضایی بالغ بر ۱۰۰۰ متر مربع پذیرایی اسکان موقت زائران خواهد بود[pb_builder]