با سلام به استحضار می رساند امکان ثبت درخواست انتقال دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی ۹۵-۹۶ در سامانه نقل و انتقال دانشجویی به آدرس ent.uast.ac.ir  تا پایان روز شنبه مورخ ۹۵/۳/۲۲ تمدید می گردد.[pb_builder]