اطلاعیه بسیار مهم

اطلاعیه بسیار مهم

دانشجویانی که شهریه ۱۵ درصد خود را پرداخت نکرده اند فقط تا ۱۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند تا نسبت به تسویه حساب کامل خود اقدام نمایند در غیر اینصورت عواقب عدم پرداخت متوجه خود دانشجو خواهد بود

[pb_builder]