اطلاعیه بسیار مهم

اطلاعیه بسیار مهم

دانشجوی عزیر برای انجام انتخاب واحد ترم مهر ۹۴-۹۵ باید تا تاریخ ۹ شهریور ماه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت علی الحساب به حساب شماره ۵۵۹۵۳۴۹۲۴ بانک کشاورزی واریز گردد در غیر اینصورت انتخاب واحد انجام نمی شود. در ضمن دانشجویان بدهکار می بایست تا تاریخ ذکر شده کلیه بدهی خود را تسویه نمایند در غیر اینصورت برای ترم جدید مرخصی تحصیلی در نظر گرفته می شود.

با تشکر واحد مالی دانشگاه

[pb_builder]