قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس طراح و برنامه نویس وب

اطلاعیه تشکیل کلاس ها در روز پنجشنبه دوم اردیبهشت

ssکلاس جبرانی گروه روابط عمومی خانم رفعتی

پنجشنبه ۱۴الی ۱۶ نظریه های ارتباط جمعی  روابط عمومی کارشناسی۱

پنجشنبه ۱۶ الی ۱۸ارتباطات سیاسی  روابط عمومی کارشناسی۱

پنجشنبه ۱۸الی ۲۰ ارتباطات انسانی  روابط عمومی کاردانی ۱

جمعه طبق روال برگزار می شود.

کلاس جبرانی گروه روابط عمومی خانم ابراهیمی

پنجشنبه ۱۴الی ۱۶ وبلاگ نویسی  روابط عمومی کاردانی۱ و ۴

پنجشنبه ۱۶ الی ۱۸ هنر ارتباطات  روابط عمومی کاردانی۱ و ۳

پنجشنبه ۱۸الی ۲۰ تحولات اجتماعی معاصر ایران روابط عمومی کارشناسی ۱

جمعه طبق روال برگزار می شود.

 

کلاس جبرانی گروه فناوری اطلاعات خانم بهنام

پنجشنبه ۱۴الی ۱۶ برنامه نویسی مقدماتی فناوری اطلاعات کاردانی ۱

پنجشنبه ۱۶ الی ۱۸ جبرانی درس فناوری اطلاعات کارشناسی ۱ و ۲

پنجشنبه ۱۸الی ۲۰جبرانی درس ز و ۲

جمعه طبق روال برگزار می شود.

 

کلاس جبرانی گروه فناوری اطلاعات آقای سلیمانی

پنجشنبه ۱۴الی ۱۶ شی گرا  فناوری اطلاعات کارشناسی ۱

پنجشنبه ۱۶ الی ۱۸ شی گرا  فناوری اطلاعات کارشناسی ۱

پنجشنبه ۱۸الی ۲۰ کارگاره کامپیوتر فناوری اطلاعات کاردانی ۱

جمعه طبق روال برگزار می شود.

 

کلاس جبرانی گروه فناوری اطلاعات آقای سلیمانی

پنجشنبه ۱۴الی ۱۶ شی گرا  فناوری اطلاعات کارشناسی ۱

پنجشنبه ۱۶ الی ۱۸ شی گرا  فناوری اطلاعات کارشناسی ۱

پنجشنبه ۱۸الی ۲۰ کارگاره کامپیوتر فناوری اطلاعات کاردانی ۱

جمعه طبق روال برگزار می شود.

 

کلاس جبرانی گروه حقوق آقای امیر باقری

تجارت ۴ از ساعت ۸ الی ۱۳ حقوق کارشناسی ۲

جزای اختصاصی ۳ و اسناد رسمی با حق استرداد از ساعت ۱۴ الی ۱۹ حقوق کارشناسی ۴

کلاس جبرانی گروه حقوق آقای رحیمی

مدنی ۶ و تجارت ۳ از ساعت ۸ الی ۱۳ حقوق کارشناسی ۲

ثبت اسناد  از ساعت ۱۴ الی ۱۹

کلاس جبرانی گروه حقوق آقای کریمی

آیین دادرسی کیفری ۱  از ساعت ۱۴ الی ۱۹ حقوق کاردانی ۲و۳و۴

کلاس جبرانی گروه حقوق خانم زمانی

اصول فقه۱ و مدنی ۱ و تجارت ۱ از ساعت ۸ الی ۱۹ حقوق کاردانی ۱

کلاس جبرانی گروه حسابداری آقای باقری

کاربرد رایانه در حسابداری از ساعت ۸ الی ۱۲ حسابداری کاردانی۳

کلاس جبرانی گروه حسابداری آقای عامری

حسابداری شرکت های غیر سهامی از ساعت ۸ الی ۱۲حسابداری کاردانی ۲

حسابداری خدماتی بازرگانی ۱۲ الی ۱۶

حسابداری شرکت های سهامی از ساعت ۱۶ الی ۱۹ حسابداری کاردانی ۳

کلاس جبرانی گروه حسابداری آقای احمدی

اقتصاد خرد از ساعت ۱۶ الی ۱۹ حسابداری کاردانی ۱

کلاس جبرانی گروه حسابداری آقای شادابی

حسابداری مالی پیشرفته ۲ از ۸ الی ۱۳

حسابداری بهای تمام شده ۱۳ الی ۱۵ حسابداری کاردانی ۳

کلاس جبرانی گروه حسابداری آقای غریب

مبانی سازمان مدیریت ۸ الی ۱۲

 [pb_builder]

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.