برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۱۶ اسفند, ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان عزیز
انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ خود را با برنامه کلاسی ارائه شده بررسی نمایید در صورت مغایرت تا روز شنبه مورخ ۱۸ اسفند۷ ۹ با آموزش مرکز تماس حاصل فرمایید در صورت عدم بررسی و اطلاع رسانی عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز هیچگونه مسولیتی ندارد