انتخاب واحد ترم مهر 94

انتخاب واحد ترم مهر ۹۴

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

دانشجویانی محترمی که برای آنان انتخاب واحد انجام شده است می بایست برای بررسی انتخاب واحد به سامانه سجاد مراجعه نمایند و در صورت هر گونه مشکل  حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۹ مهر ماه ۹۴ به آموزش مراجعه نمایند

[pb_builder]