اعزام دانشجویان دختر شاهد به اردوی فرهنگی مشهد مقدس

دانشجویان دختر شاهد برای ثبت نام و اعزام به اردوی فرهنگی مشهذ مقدس می باید حداکثر تا تاریخ ۵ مرداد ماه به اقای باقری مراجعه نمایند و یا با شما ۳۲۶۷۴۰۶۶ داخلی ۴ تماس حاصل نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [pb_builder]