امام جمعه محترم شهر بیارجمند ضمن تقدیر و تشکر از حضور گسترده مردم منطقه بیارجمند در مراسم استقبال از ریاست جمهوری در سفر به شهرستان شاهرود و تشکر از حضور فرماندار محترم شهرستان در روز ۱۶ آذر در مراسم مرکز علمی کاربردی بیارجمند افزودند:روایات و احادیث فراوانی در بابا تحصیل علم و علم اندوزی در قرآن و احادیث پیامبر و ائمه اطهار آورده شده است و بدین معنی است که در دین ما اسلام اولین قدم (نحصیل علم) است و عالیترین مقام ها را دارد