انتخاب واحد تفصیلی دوره تابستان ۹۵-۹۶ بر اساس نیم سال ورود

۳ تیر, ۱۳۹۶

با سلام

زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود  جهت اطلاع

ورودی بهمن ۹۳ به قبل                         ۹۶/۴/۱۷

ورودی مهر ۹۵- ۹۴                              ۱۸و ۹۶/۴/۱۹

ورودی بهمن۹۵- ۹۴                              ۱۹و۹۶/۴/۲۰

ورودی مهر و بهمن ۹۶- ۹۵                   ۲۱و ۹۶/۴/۲۲

تقویم آموزشی تابستان ۹۶-۹۵

انتخاب واحد ۱۷ تیر لغایت ۲۲ تیر ۱۳۹۶

شروع کلاس ها ۲۴ تیر ۱۳۹۶

پایان کلاس ها ۲ شهریور ۱۳۹۶

امتحانات ۴ شهریور لغایت ۹ شهریور