بمناسبت هفته وحدت و بسیج مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند اقدام به برگزاری ایستگاه صلواتی در محل نماز جمعه شهر بیارجمند نمود .

این ایستگاه صلواتی با مساعدت ریاست محترم مرکز و با همکاری فرهنگی و دانشجویی مرکز در روز جمعه ۲ آذر ماه  ۱۳۹۷ با پخش ویژه نامه هفته بسیج و هفته وحدت در بین دانشجویان و نماز گزاران برگزار گردید