بازدید از روستای گردشگری قلعه بالا توسط اساتید مرکز بیارجمند

۲۳ بهمن, ۱۳۹۴

اساتید و کارمندان مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند از روستای گردشگری قلعه بالا بازدید نمودند.

در این گردش علاوه بر بازدید از مکان های گردشگری روستای قلعه بالا اساتید دیدگاه های خود را برای گسترش گردشگری در این روستا با آقای عجمی دهیار روستا در میان گذاشتند.