دانشجویان رشته روابط عمومی مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند در قالب درس کاربینی از مرکز روابط عمومی و کتابخانه دانشگاه صنعتی شاهرود بازدید کردند .

در این بازدید دانشجویان با محیط کار واقعی روش های نگهداری اسناد و کتابها و …آشنا شدند

 [pb_builder]