قابل توجه دانشجویان ترم اول کاردانی و کارشناسی روابط عمومی

بازدید کاربینی فردا ۹۵/۲/۵ ساعت ۸:۳۰ صبح جلوی در فرمانداری شاهرود

حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.[pb_builder]