برنامه کلاسی نیمسال دوم ۹۴-۹۵ اعلام شد لطفا هر دانشجو با توجه به رشته خود برنامه را دانلود نموده با انتخاب واحد صورت گرفته در سامانه سجاد مقایسه کند درصورت مغایرت تا روز پنج شنبه ۲۹ بهمن مهلت دارید به صورت حضوری مشکل خود را حل نمایید در غیر اینصورت عواقب انتخاب واحد اشتباه بر عهده دانشجو می باشد با تشکر امیر رضاییان

معاون آموزشی مرکز علمی کاربردی بیارجمند

پنج شنبه روابط عمومی

جمعه روابط عمومی

پنج شنبه حقوق

جمعه حقوق

پنج شنبه فناوری اطلاعات

جمعه فناوری اطلاعات

پنج شنبه حسابداری و امور اداری

[pb_builder]