دانشجویان گرامی از لینک زیر برنامه پیشنهادی گروه کاردانی حسابداری را دریافت نمایید.

برنامه-پیشنهادی-کاردانی-حسابداری.pdf (102 downloads)