دانشجویان گرامی از لینک زیر برنامه پیشنهادی گروه کاردانی حسابداری را دریافت نمایید.

[download id=”3366″]