دانشجویان گرامی می توانند از طریق لینک زیر می توانید برنامه پیشنهادی کاردانی فناوری اطلاعات را دریافت نمایند.

[download id=”3415″]