دانشجویان گرامی می توانند از طریق لینک زیر می توانید برنامه پیشنهادی کاردانی فناوری اطلاعات را دریافت نمایند.

برنامه-پیشنهادی-کاردانی-فناوری-اطلاعات.pdf (137 downloads)