دانشجویان گرامی می توانید از طریق لینک زیر برنامه پیشنهادی کارشناسی روابط عمومی را دریافت نمایید.

[download id=”3444″]