دانشجویان گرامی می توانید از طریق لینک زیر برنامه پیشنهادی کارشناسی روابط عمومی را دریافت نمایید.

برنامه-پیشنهادی-کارشناسی-روابط-عمومی.pdf (80 downloads)