دانشجویان گرامی می توانید از طریق لینک زیر برنامه پیشنهادی گروه کاردانی حقوق را دریافت نمایید.

[download id=”3382″]