دانشجویان گرامی می توانید از طریق لینک زیر برنامه پیشنهادی گروه کاردانی حقوق را دریافت نمایید.

برنامه-پیشنهادی-کاردانی-حقوق.pdf (109 downloads)