دانشجویان گرامی می توانید از طریق لینک زیر برنامه پیشنهادی گروه کاردانی روابط عمومی را دریافت نمایید.

برنامه-پیشنهادی-کاردانی-روابط-عمومی.pdf (84 downloads)