دانشجویان گرامی می توانید از طریق لینک زیر برنامه پیشنهادی گروه کاردانی روابط عمومی را دریافت نمایید.

[download id=”3394″]