برنامه کلاسی نیمسال دوم 93

برنامه کلاسی نیمسال دوم ۹۳

برنامه کلاسی نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۹۴ جهت استفاده دانشجویان گرامی در سایت قرار گرفت

لازم بذکر است که برای مشاهده برنامه امتحانات نیاز به برنامه PDF خوان  مانند adobe Acrobat و یا foxit می باشد

عدد داخل پرانتز نشانگر شماره کلاس می باشد

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://bruast.ir/wp-content/uploads/2015/02/5ch.pdf” target=”blank” ]برنامه پنجشنبه چند منظوره[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://bruast.ir/wp-content/uploads/2015/02/jch.pdf” target=”blank” ]جمعه چند منظوره[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://bruast.ir/wp-content/uploads/2015/02/5sh.pdf” target=”blank” ]پنجشنبه شهرداری [/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://bruast.ir/wp-content/uploads/2015/02/jsh.pdf” target=”blank” ]جمعه شهرداری [/button]

[pb_builder]