با سلام و احترام گروه های مختلف می توانند برنامه کلاسی خود را از لینک های زیر دانلود نمایند.

برنامه کلاسی گروه حسابداری و امور اداری روز پنجشنبه

برنامه کلاسی گروه حسابداری و امور اداری روز جمعه

برنامه کلاسی گروه روابط عمومی روز پنجشنبه

برنامه کلاسی گروه روابط عمومی روز جمعه

برنامه کلاسی گروه حقوق روز پنجشنبه

برنامه کلاسی گروه حقوق روز جمعه

برنامه کلاسی گروه فناوری اطلاعات روز پنجشنبه

برنامه کلاسی گروه فناوری اطلاعات روز جمعه[pb_builder]