برگزاری اولین دوره مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور بصورت مجازی – غیر متمرکز(دختر – پسر)

اداره کل تربیتبدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یک مجموعه ی قوی در تامین و ارتقاء سطح علمی و سلامت دانشجویان، کارکنان و اساتید، در نظر دارد در
خردادماه سال ۱۳۹۹ بصورت مجازی- غیر متمرکز اقدام به برگزاری اولین دوره مسابقات آمادگی جسمانی قهرمان دراز و ،Classic Burpee کشوری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه جامع علمی کاربردی در ماده های حرکت classic purpee و  دراز و نشست و شنا سوئدی پا روی نیمکت نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ایین نامه برگزاری مسابقات فایل پیوست را مشاهده نمائید و یا با شماره های مرکز آفای باقری تماس بگیرید

دانلود آئین نامه برگزاری مسابقات