این مرکز با عقد قرارداد فی مابین آتش نشانی شاهرود توانست دوره مواد خطرناک ( اولویت واکنش و عملیات ) به مدت ۳۲ ساعت را برای آتش نشانان شرق استان با صدور گواهشنامه معتبر برگزار نماید

[pb_builder]