متاسفانه با خبر شدیم سرکار خانم حمیده کریمی مدرس محترم درس تربیت بدنی و از همکاران خوب مرکز به علت بیماری دیشب در بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم نمودند.
این مصیبت بزرگ را به خانواده ایشان به خصوص جناب آقای حسن کریمی تسلیت عرض می نمایم.