جناب اقای روح الله کریمی بخشدار بیارجمند باحضور در مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند و دیدار با رئیس و کارکنان مرکز از زحمات اقای مهنذدس رضائیان رئیس مرکز در سفر ریاست محترم جمهور و وزیر محترم ورزش و جوانان به بیارجمند با اهدای لوح سپاس تقدیر و تشکر نمودند

ایشان تلاشهای رئیس و کارکنان مرکز در طول سفر ریاست محترم جمهوری به شهرستان شاهرود و حضور اساتید و دانشجویان و همچنین زمان حضور وزیر محترم ورزش و جوانان در شهر بیارجمند راستوده و خواستار توفیق روز افزون برای رئیس و کارکنان مرکز شدند .

در پایان بخشدار بیارجمند از بخشهای مختلف دانشگاه بازدید نمودند