قابل توجه دانشجویان گرامی

تقویم آموزشی تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته نیمسال اول تحصیلی۹۷-۹۸جهت استحضار و بهره برداری آن دسته از دانشجویانی که تمایل به انتقال و یا تغییر رشته همراه با انتقال دارند به پیوست در سایت قرار گرفت

[pb_builder]