با سلام و احترام تقویم آموزشی دوره تابستان به شرح ذیل می باشد:

انتخاب واحد                                           ۱۹ و ۲۰ تیرماه ۹۵

شروع کلاس ها                                      ۲۱ تیرماه ۹۵

پایان کلاس ها                                        ۱ شهریور ماه ۹۵

امتحانات دروس عملی                               ۳ لغایت ۵ شهریور ماه ۹۵

امتحانات دروس نظری و نظری-عملی              ۵ لغایت ۹ شهریور ماه ۹۵[pb_builder]