با سلام و احترام

با توجه به نامه  شماره ۲۰۰۲۵/۹۵/م معاونت محترم سنجش ، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه  تقویم زمانبندی انتقال توام با تغییر رشته و تغییر رشته برای نیمسال اول تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح ذیل می باشد:

درخواست دانشجو                                                 ۷ الی ۱۵ مرداد ۹۵

مراکز آموزش                                                         ۷ الی ۱۹ مرداد ۹۵

واحدهای استانی                                                   ۷ مرداد ماه الی ۸ شهریور ماه ۹۵

شواری بررسی موارد خاص دانشگاه                        ۷ مرداد ماه الی ۱۵ شهریور ماه ۹۵

تذکر : در خارج از بازه زمانی تعیین شده هیچگونه درخواستی قابل بررسی نمی باشد.[pb_builder]