آدرس دفتر اداری: شاهرود – بیارجمند-بلوار بسیج-خیابان ساحلی – مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند

کانال مرکز:bruast@

شماره تماس : ۷-۰۲۳۳۲۶۷۴۰۶۶

شماره فکس:۰۲۳۳۲۶۷۴۰۶۸

 [pb_builder]