با همت و تلاشهای معاونت فرهنگی و دانشجویی در حداقل زمان ممکن کارتهای دانشجویی دانشجویان آماده و در اختیار دانشچجویان قرار گرفت .

دانشجویانی که تا کنون موفق به دریافت کارت دانشجویی خود نشده اند می توانند در ساعات اداری به معاون فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند مراجعه نمایند و کارت دانشجویی خود را درسیافت نمایند

لازم بذکر است که در حفظ و نگهداری کارت دانشجویی خود کوشابوده و صدور کارت المثنی امکان پذیر نمی باشد