تکمیل ظرفیت و تمدید پذیرش دانشجو (مهر۹۷)

۲۶ مهر, ۱۳۹۷
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی و بنا به درخواست این دانشگاه و موافقت معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۲/۲۲/۱۷۸۳۰۵ مورخ  ۹۷/۷/۲۵ ثبت نام و پذیرش دانشجو تا پایان مهرماه سالجاری تمدید شد. منتظر اطلاعات تکمیلی ما باشید.