به منظور تسریع و تسهیل در ثبت نام اینترنتی مقطع کاردانی فنی و حرفه ای در سایت سنجش کد رشته ها به شرح ذیل می باشد :

ردیف نام رشته کد رشته
۱ کاردانی فنی فناوری اطلاعات ۱۱۱۶۲
۲ کاردانی فنی عمران ۱۱۳۸۱
۳ کاردانی حرفه ای  امور دهیاری ها و شوراها ۱۲۳۰۹
۴ کاردانی حرفه ای مدیریت  اداری ۱۲۴۱۵
۵ کاردانی حرفه ای   تاکسیرانی ۱۲۴۸۵
۶ کاردانی حرفه ای حقوق ۱۲۶۰۳
۷ کاردانی حرفه ای حسابداری ۱۳۷۱۰
۸ کاردانی حرفه ای  روابط عمومی ۱۴۲۹۴

[pb_builder]