قابل توجه دانشجویان گرامی:

مهلت ثبت نام و خرید ژتون از ساعت ۱۴ روز جمعه تا ساعت ۱۸ روز پنجشنبه هفته بعد می باشد