جذب سرباز امریه

۲۴ مهر, ۱۳۹۷

اداره کل نوسازی , توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان در راستای گسترش دامنه خدماتن خود به جوانان استان در نظر دارد با جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط نیروی مورد نیاز خود بعنوان سرباز امریه را تامین نماید

در حال حاضزر امکان ثبت نام در سامانه داره کل نوسازی , توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان به آدرس www.dres.ir/semnan  در قسمت میز خدمت فراهم می باشد

در ضمن تاریخ اعزام به خدمت سربازی متقاضیان باید ۹۷/۱۰/۱ و ۹۷/۱۲/۱ باشد