تجارت الکترونیکی -استاد باقری

ساختمان داده – استاد باقری

مطبوعات و رسانه های دیجیتال- استاد باقری

برنامه سازی تحت وب- استاد باقری

مدیریت فناوری اطلاعات – استاد رضائیان

کاربرد نرم افزار های اداری – استاد رضائییان

مدیریت سنجش و شبکه های گسترده

مبانی امنیت شبکه

طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری

 [pb_builder]