به منظور ترویج ارزشهای دفاع مقدس در بین نسل جوان جامعه ، بنیاد حفظ اثار و ارزشهای دفاع مقد در نظر دارد همزمان با چهلمین سال دفاع مقدس جشنواره بزرگ ثبت خاططرات رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و مقاومت توسط فرزندان و نوادگان با عنوان ” من افتخار می کنم ” را برگزار نماید .

لذا خواهشمند  است جهخت ثبت فیلم های ۳ دقیقه ای توسط فرزندان و نوادگان رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس ، ارسال به سایت PDEFA.IR تا پایان تیرماه سال جاری فرصت داردی تا فیلم های خود را به نشانی فوق الذکر ارسال نمائید