برگزاری جشنواره ورزشهای همگانی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در ۹ رشته ورزشی برای خواهران . برادران در سطح استانی برگزار خواهد شد

علاقمندان برای ثبت نام می توانند به آقای باقری مراجعه نمایند

رشته های ورزشی 

  1. والیبال چهار نفره
  2. بسکتبال سه نفره
  3. فوتبال – گل کوچک
  4. فریزبی
  5. آمادگی جسمانی
  6. طناب زنی
  7. هفت سنگ مهارتی
  8. دارت
  9. هندپلو

[pb_button src=”http://bruast.ir/wp-content/uploads/2019/04/پیوست_مقررات_ف.pdf” size=”medium”]قوانین مسابقات[/pb_button]