قابل توجه کلیه دانشجویان

برای شرکت در جشنواره های ورزشی می بایست دانشجویان در سامانه ورزشی دانشگاه(وزارت علوم) ثبت نام نمایند, و ملاک حضور دانشجویان در رویدادهای ورزشی و… ثبت نام در سامانه مذککور می باشد .

سازمان امور دانشجویان

[pb_builder]