در روزهای ۵ شنبه و جمعه  دوم و سوم اسفند ماه  جلسه شورای اساتید با حضور رئیس مرکز , پرسنل و  اساتید  در اتاق ریاست و دفتر اساتید تشکیل گردید .

در ابتدای جلسه ریاست محترم ضمن گزارش در خصوص اتفاقات خوب ترم گذشته و دستاوردهای دانشگاه از اساتید تشکر نمودند و جذب دانشجو در مقطع کاردانی را فوق العاده دانستند .

در ادامه خانم احمدی  به بررسی برخی از مسائل و اشکالات ترم قبل و راهکارهای رفع  مشکلات پرداختند و هر کدام از اساتید نقطه نظرات و دیدگاه های خود را بیان نمودند .

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت