جلسه شورای اسایتد بیارجمند برگزار شد.

در این جلسه که در مکان تالار شهرداری بیارجمند با حضور اساتید مرکز علمی کاربردی بیارجمند و کارکنان دانشگاه برگزار گردیدقوانین جدید آموزشی برای اساتید تدوین گردید.

در ایتدای جلسه آقای کاظم زاده مدیر مرکز ضمن عرض خوش آمد گویی و تبریک پیروزی انقلاب به نقش پررنگ اساتید در نگهداری این انقلاب اشاره نمودند.

ایشان در ادامه به بیان تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلاب ها پرداختند.

آقای کاظم زاده به تفاوت دانشگاه علمی کاربردی با سایر دانشگاه ها اشاره و فرمودند که باید کامل به سمت مهارتی شدن گام برداریم.

در ادامه جلسه اقای رضائیان معاون آموزشی مرکز به بازگویی قوانین و مقررات جدید آموزشی در مراکز علمی کاربردی پرداختند و برای اساتید توضیح دادند که باید از ابتدای این ترم مطابق قوانین جدید به تدریس بپردازند.

[pb_builder]