تبریک رئیس مرکز به تیم فوتسال به مناسبت قهرمانی در استان

تبریک رئیس مرکز به تیم فوتسال به مناسبت قهرمانی در استان

تیم فوتسال مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند که  عنوان قهرمانی در مراکز استان سمنان را قبلا بدست آورده بود بعنوان نماینده استان سمنان در مسابقات قهرمانی مراکز علمی کاربردی کشو در مشهد شرکت نموده است توانست یا شایستگی به جمع ۴ تیم برتر مراکز علمی کاربردی  کشور صعود نماید .

‘گزارشات تکمیلی بزودی …

[pb_builder]