حمایت از طرح ها و تولیدات دانشگاهی

حمایت از طرح ها و تولیدات دانشگاهی

قابل توجه مدرسین و دانشجویان محترم

مدرسین و دانشجویانی که دارای طرح ها و تولیدات دانشگاهی در زمینه های ذیل می باشند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به نشانی روبروی ان مراجعه نمائید

ردیف نام فراخوان نشانی الکترونیک جهت دریافت اطلاعات و ثبت نام
۱ حمایت از طرح های مهندسی ژنتیک در کشاورزی و منابع طبیعی BIODC.ISTI.IR
۲ طرح های تولیدی شرکت های دانش بنیان زیست فناوری BIODC.ISTI.IR
۳ حمایت از طرح های فماورانه حوزه میکرو الکترونیک ICTC.ISTI.IR
۴ حمایت از طرح های فناورانه حوزه فناوری اطلاعات ICTC.ISTI.IR
۵ حمایت از تولید محتوای الکترونیکی ICTC.ISTI.IR

[pb_builder]