بمناسبت هفته نیروی انتظامی رئیس و کارکنان مرکز علمی کاربردیشهرداری بیارجمند با فرماندهی حوزه انتظامی بیارجمند دیدار کردند .

در این دیدار اقای کاظم زاده رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل فدارکار نیروی انتظامی هفته نیروی انتظامی را به جناب سروان حسینی و همکاران محترمشان تبریک گفتند[pb_builder]