دیدار شهردار بیارجمند با رئیس و کارمندان مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند

دیدار شهردار بیارجمند با رئیس و کارمندان مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند

در ابتدا اقای کاظم زاده ضمن تبریک حلول ماه شعبان  تشریف فرمایی آقای شهرداری بیارجمند را خوش آمد گفته و سپس اقای محمد کریمی ضمن تقدیر و تشکر از دست اندر کاران و اقای کاظم زاده درباره کتابخانه و فراهم شدن شرایطی که از کتابخانه عمومی امام علی علیه السلام بیارجمند استفاده شود
در ادامه اقای شهردار همکاری و هماهنگی بین دانشگاه و سایر ادارات و سازمانهاو برگزاری جلسات بین کارمندان دانشگاه اساتید ع دانتشجویان و اعضای محترم شورای شهر را تاکید نمودند

[pb_builder]