در آستانه روز ۲۲ بهمن فرمانده حوزه مالک اشتر  و رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند جلسه مشترکی پیرامون برگزاری مراسمی شکوهمند از طرف دانشگاه و بسیج در روز ۲۲ بهمن برگزار کردند.

در این جلسه که با حضور مسولین فرهنگی دانشگاه و حوزه مالک برگزار گردید مقرر گردید یک ایستگاه صلواتی از طرف دانشگاه با همکاری بسیج در مسیر راهپیمایی مردم خونگرم بیارجمند برپا گردد.

[pb_builder]