بدون شک مهم‌ترین تضمین کننده‌ی داشتن جامعه‌ای با اصول و معیارهای درست تربیت انسانی و اسلامی در آینده، توجه و تلاش برای پرورش نسلی پرورش یافته و آگاه به اصول تربیتی است. تا چندی پیش، نظام آموزشی و مدرسه را مهم‌ترین نهاد برای آموزش چنین اصولی به آینده‌سازان جامعه‌ی ما می‌دانستند. و البته فعالیت‌های فراوانی هم در راه نِیل به این هدف در سیستم آموزشی کشور ما ایجاد شد.
علوم روانشناسی رشد و تربیت جدید اما، دوره‌ی شش ساله‌ی اول زندگی هر کودک پیش از ورودش به مدرسه را مهم‌ترین دوره برای شکل‌گیری شخصیت فردی و اجتماعی کودک دانسته است. تا جایی که مدعی است بخش اعظم شخصیت یک کودک در همان سال‌های اولیه و در محیط خانه و خانواده شکل می‌گیرد.

شاید هنوز گمان برخی از ما این باشد که کودک پیش از رفتن به مدرسه چندان آماده‌ی یادگیری اصول اساسی شخصیتی و اجتماعی نیست و روند آموزش و پرورشش از آغاز دوران مدرسه شروع خواهد شد. اما برخی از کارشناسان و دانشمندان روانشناسی و روانکاوی همچون دکتر یونگ بر این عقیده‌اند که تا ۷۰ درصد شخصیت فرد! در شش سال اولیه‌ی زندگی‌اش شکل می‌گیرد. به این ترتیب، ما در این شش سال ابتدایی عمر فرزندمان، نقشی بسیار حساس و زمانی نه چندان بلند در اختیار داریم تا بخش اعظم شخصیت فرزندمان را برای آینده پایه‌ریزی کنیم.

در این دوره خشت‌های اولی را ما برای ساختن دیوارهای بلند تربیتی بر زمین ضمیر ناخودآگاه کودک می‌نهیم و وای بر آن زمان که خشت اول را معمار کج بگذارد.
به دلیل اهمیت فراوان این دوره، باید رسانه‌ها و نهادهای تربیتی و مشاوران روان‌شناسی با تلاش در آگاهی بخشی به عموم مردم، آنها را برای استفاده‌ی هرچه بهتر از این فرصت حساس و زودگذر آموزش دهند. جامعه شناسان بر این باورند که تنها با تربیت درست یک نسل از کودکان یک جامعه، می‌توان شاهد پیشرفت‌ها و جهش‌های شگفت‌انگیز در رشد یک جامعه به سمت پیشرفت و تعالی بود.

هشتم اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی است و چه زیبا بهانه‌ای است که بر نقش پررنگ خانواده‌ها در سال‌های آغازین عمر کودک تاکید و یادآوری کنیم و بدانیم اشتباه بزرگی است اگر گمان کنیم این مهم تنها بر عهده‌ی مدارس است آنهم در سنین بالا.
این روز را بر یکایک جهادگران عرصه‌ی تربیت شادباش می‌گوییم