روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

کنفرانس بین المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از تاریخ ۱۷ تا ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ م برابر با ۲۶ خرداد الی ۵ تیر ۱۳۶۵ ش در شهر وین به منظور ابراز عزم سیاسی ملت‏ها در امر مبارزه با پدیده خانمان‏سوز و شوم مواد مخدر تشکیل شد. در این کنفرانس سندی به تصویب رسید که بر طبق آن، خط مشی همه جانبه‏ای در امر کنترل مواد مخدر، از سوی کشورهای شرکت کننده، مشخص شده و آنان را متعهد می‏نماید تا اقدامات بین‏المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر را قاطعانه دنبال کنند. همچنین در این سند بیش از سی و پنج مورد اقدام عملی همچون ارزیابی میزان مصرف، پیشگیری از طریق آموزش، نقش رسانه در بازگشت معتادین به دامن اجتماع و معالجه آن، ریشه‏کنی مزارع غیرمجاز خشخاش، نابودی شبکه‏های عمده قاچاق مواد مخدر، همکاری‏های حقوقی کشورها و… را در خود جای داده است. این سند در ۲۶ ژوئن مصادف با پنجم تیرماه آن سال تصویب شد و سالروز تصویب این سند به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام گردید

[pb_builder]